عباس حیدرزاده
 

خاطرات

ورزیده شدن معمولا برای جلساتی که میخواستم قول بدهم با مرحوم استادمان ملا حسین مولوی مشورت میکردیم یک روز خدمت ایشان رفتم وعرض کردم جلسه ای در کاشان است و از من خواسته اند با در آن جلسه مدیحه سرایی کنم  شما چه صلاح میدانید

ایشان هم بی درنگ به من فرمود که به مجالس شهرستان ها برو...

زیرا هر چه به این مجالس بیشتر بروی ورزیده تر خواهی شد!

 
تمامی حقوق این تارنما محفوظ است